O projektu

Lidé chodí denně ulicemi. Míjí nespočet starých fasád. Často si starých šedých fasád ani nevšimnou nebo si neuvědomí, že by na nich bylo něco, co zachraňovalo životy. Stopujeme šipky z druhé světové války, jejichž sledování bylo pro lidi otázkou života a smrti.

Krátký dokumentární film Stopovaná

Krátký dokument stopuje šipky namalované na starých fasádách plzeňských domů. Dokument odpovídá krátkou výpovědí několika kolemjdoucích na otázky po jejich původu a účelu. Někteří nevěří, že by šipky na fasádách byly něčím víc než pouhým ukazatelem, jiní rozpomínají na dobu vzniku těchto šipek.


Náhodná díla

Polní 28

Ukázka díla

Čechova 12

Ukázka díla

Poslední přidané

Zábělská 40

Ukázka díla