O projektu

Cílem tohoto projektu je přivést lidi k zamyšlení nad něčím na první pohled obyčejným až banálním. Co však šipka znamenala pro člověka za druhé světové války? Hledání šipek může být zábavná stopovaná, ale především historicky přínosná procházka městem, která nutí přemýšlet nad tím, s jakým strachem tehdy lidé šipky na fasádách domů sledovaly a neměly na výběr.

Sirény, poplach, panika. K orientaci při zaznění sirény informující o blížícím se náletu sloužily z dálky viditelné šipky na domech navigující, kterým směrem utíkat k nejbližšímu krytu ve svém domě nebo jinde podle toho, kde se zrovna člověk nacházel. Protiletecké kryty vznikly v době nacistické okupace jako ochrana před nálety. Roku 1943 byla přijata protiletecká opatření zahrnující přizpůsobení domovních sklepů, výstavbu nových krytů a značení úkrytů. Domovní sklepy byly zesilovány zdivem a trámy, sklepní okna se zaslepovaly, stavěly se nouzové východy a propojovaly jednotlivé sklepy. Šipky také ukazovaly, kde v troskách vyprošťovat lidi po náletu.

Když jsem se poprvé dozvěděla o šipkách v Plzni, zajímalo mě, proč se malovaly, jak je možné, že se dochovaly, k čemu sloužily a mnoho dalších otázek. Další takové šipky společně s pozůstalými nápisy a kryty je možné vidět v Českých Budějovicích, Opavě, Brně, v Praze. Domnívám se, že jsou i v Olomouci a Ostravě.

V roce 1935 vznikla Civilní protiletecká ochrana (CPO) ustanovením v zákoně č. 82 z 11. 4. 1935 o ochraně a obraně protileteckým útokům. Jejím úkolem bylo zajištění krytů ve větších městech a jejich vybavení plynovými maskami, kýbly na toaletu, vodou, lékárničkami, potravinami a dalšími věcmi nutnými k přežití delší dobu. K zákonu vznikl ještě dodatek č. 75, který počítá s napadením Československa Německem. Od července 1941 se staly tyto organizace členy Luftschutz.

 

Tvorba šipek

Velká barevná šipka v Martinské ulici v Plzni jako jediná v Plzni zahrnuje i nápis v německém znění „Zum öffentlichen Luftschutzraum“ a v českém znění „K veřejnému protileteckému krytu“. Jako jediná je památkově chráněná a také restaurovaná z doby jejího objevení při rekonstrukci fasády. „Tady si to lidé opečovávaní, aby jim ty barvy vydržely“, říká jeden z protagonistů v dokumentárním filmu Stopovaná. Šipka malovaná bílou, červenou a černou barvou je poměrně velká, 30 x 88 cm.

Šipky jsou malovány kontrastní barvou nebo materiálem vzhledem k fasádě, na které byly umístěny. Postup malovaní šipek nepodléhal žádným pravidlům. Většinou se malovaly bílou, červenou nebo žlutou barvou. Jako materiál často posloužilo vápno. Údajně se používala i olejové a syntetické barvy. Šipky se malovaly podle šablon nebo od ruky a to v různých velikostech. Co dům, to jiná šipka. Kritériem bylo, aby byly vidět. Kompozice šipky byla dána umístěním oken, druhem fasády a umístěním krytu v domě. Šipky často zahýbají přes roh, byl-li vstup do krytu přes hlavní vchod domu v zárubni. Zpravidla musely být malovány v úrovni 1. patra domu a to shora dolů.

 

Výskyt šipek

Výskyt šipek je vázán na starou výstavbu s původními dochovanými fasádami, které byly většinou brizolitové. Na brizolitu velice dobře drží nátěry, proto šipky můžeme ještě dnes vidět. Brizolit má rovný povrch s malými prohlubněmi s drobnými lesklými ploškami slídy. Původní brizolit v Česku začala vyrábět po II. světové válce kaolinka a porcelánka v Horní Bříze na Plzeňsku, odkud pochází i uvedený lidový název „břízolit“. Kvalita šipek v současné době závisí na kvalitě materiálu, kterým byly dříve malovány. Nestálé materiály dnes ukazují jen torza nebo stíny vybledlých nebo oloupaných šipek. Mnoho domů je nově natřených nebo rekonstruovaných, takže není možné zjistit původní rozložení šipek na domech. Nemalovaly se na všechny domy, ale na většinu ano. Proč některé domy s menším počtem obyvatel nemělo šipky ke svým sklepům, není známo. Majitel každého domu s krytem byl pověřen namalovat šipky na svůj dům.

Autor: Petra Krejčová

 

Zdroje

estranky.cz
http://www.sud.estranky.cz/clanky/clanky/ukazatele.html
jmsieber.cz, Protiletecká ochrana
http://www.jmsieber.cz/muzeum/index.php?id=1233&level=1
plzen1945.cz
http://plzen1945.cz/?p=778
http://severniceskobudejovicko.cz
http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/ukazatele-k-civilnim-protileteckym-krytum-v-ceskych-budejovicicich/
cs.wikipedia.org, brizolit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brizolit

 

Odkazy k tématu

Šipky v Českých Budějovicích
http://peterth.rajce.idnes.cz/Battlefield_relics_3_-_Ukazatele_k_protileteckym_krytum_stav_brezen_2012
Rychle za šipkou!
http://prazskychytrak.cz/?p=2540
de.wikipedia.org , Luftschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschutz