O projektu

Lidé chodí denně ulicemi. Míjí nespočet starých fasád. Často si starých šedých fasád ani nevšimnou nebo si neuvědomí, že by na nich bylo něco, co zachraňovalo životy. Stopujeme šipky z druhé světové války, jejichž sledování bylo pro lidi otázkou života a smrti.

Krátký dokumentární film Stopovaná

Krátký dokument stopuje šipky namalované na starých fasádách plzeňských domů. Dokument odpovídá krátkou výpovědí několika kolemjdoucích na otázky po jejich původu a účelu. Někteří nevěří, že by šipky na fasádách byly něčím víc než pouhým ukazatelem, jiní rozpomínají na dobu vzniku těchto šipek.


Náhodná díla

Němejcova 4

Ukázka díla

Dvořákova 41

Ukázka díla

Poslední přidané

Přeštická 17

Ukázka díla